شیوه‌های تقویت هوش نوزاد؛ ۱۲-۹ ماهه

نمره 5.00 از 5

برای آنان که فرزندانی باهوش‌تر می‌خواهند!

12,000 تومان

شیوه‌های تقویت هوش نوزاد؛ ۶-۳ ماهه

نمره 5.00 از 5
 • تقویت هوش، براساس توانایی نوزادان: شناخت شکل‌ها و رنگ‌ها
 • حاصل ۲۵ سال تحقیق دکتر بئاتریس میلتر روی هزاران نوزاد در دانشگاه سوربن فرانسه
7,000 تومان

۱۵۰ بازی و فعالیت عددی برای تقویت ذهن

نمره 3.00 از 5

مؤلف کتاب، متخصص رشد دوران کودکی و مؤلف پرفروش‌ترین کتاب‌ها در زمینه‌ی بازی‌های کودکان خردسال می‌باشد.

20,000 تومان

سواد خواندن چیست؟

و برای تقویت آن در فرزندتان چه کرده اید؟ ویژه آموزگاران و والدین

7,000 تومان

سواد خواندن، پنجم دبستان (مثنوی معنوی)

داستان های کوتاه همراه با پرسش براساس حیطه بندی آزمون بین المللی پرلز (مثنوی معنوی)

11,000 تومان

تقویت هوش و حواس کودک

این کتاب شما را با یک سری پرسش، پاسخ و بازی‌ در ماجرای شیرین هوشیاری نوزادتان همراهی خواهد کرد.
15,000 تومان

۱۵۰ بازی و فعالیت عددی برای تقویت ذهن

نمره 3.00 از 5

مؤلف کتاب، متخصص رشد دوران کودکی و مؤلف پرفروش‌ترین کتاب‌ها در زمینه‌ی بازی‌های کودکان خردسال می‌باشد.

20,000 تومان

شیوه‌های تقویت هوش نوزاد؛ ۶-۳ ماهه

نمره 5.00 از 5
 • تقویت هوش، براساس توانایی نوزادان: شناخت شکل‌ها و رنگ‌ها
 • حاصل ۲۵ سال تحقیق دکتر بئاتریس میلتر روی هزاران نوزاد در دانشگاه سوربن فرانسه
7,000 تومان

شیوه‌های تقویت هوش نوزاد؛ ۱۲-۹ ماهه

نمره 5.00 از 5

برای آنان که فرزندانی باهوش‌تر می‌خواهند!

12,000 تومان

۱۵۰ بازی و فعالیت عددی برای تقویت ذهن

نمره 3.00 از 5

مؤلف کتاب، متخصص رشد دوران کودکی و مؤلف پرفروش‌ترین کتاب‌ها در زمینه‌ی بازی‌های کودکان خردسال می‌باشد.

20,000 تومان

تقویت هوش و حواس کودک

این کتاب شما را با یک سری پرسش، پاسخ و بازی‌ در ماجرای شیرین هوشیاری نوزادتان همراهی خواهد کرد.
15,000 تومان

سواد خواندن چیست؟

و برای تقویت آن در فرزندتان چه کرده اید؟ ویژه آموزگاران و والدین

7,000 تومان

سواد خواندن، پنجم دبستان (مثنوی معنوی)

داستان های کوتاه همراه با پرسش براساس حیطه بندی آزمون بین المللی پرلز (مثنوی معنوی)

11,000 تومان

شیوه‌های تقویت هوش نوزاد؛ ۱۲-۹ ماهه

نمره 5.00 از 5

برای آنان که فرزندانی باهوش‌تر می‌خواهند!

12,000 تومان

شیوه‌های تقویت هوش نوزاد؛ ۶-۳ ماهه

نمره 5.00 از 5
 • تقویت هوش، براساس توانایی نوزادان: شناخت شکل‌ها و رنگ‌ها
 • حاصل ۲۵ سال تحقیق دکتر بئاتریس میلتر روی هزاران نوزاد در دانشگاه سوربن فرانسه
7,000 تومان

۱۵۰ بازی و فعالیت عددی برای تقویت ذهن

نمره 3.00 از 5

مؤلف کتاب، متخصص رشد دوران کودکی و مؤلف پرفروش‌ترین کتاب‌ها در زمینه‌ی بازی‌های کودکان خردسال می‌باشد.

20,000 تومان

تقویت هوش و حواس کودک

این کتاب شما را با یک سری پرسش، پاسخ و بازی‌ در ماجرای شیرین هوشیاری نوزادتان همراهی خواهد کرد.
15,000 تومان

سواد خواندن چیست؟

و برای تقویت آن در فرزندتان چه کرده اید؟ ویژه آموزگاران و والدین

7,000 تومان

سواد خواندن، پنجم دبستان (مثنوی معنوی)

داستان های کوتاه همراه با پرسش براساس حیطه بندی آزمون بین المللی پرلز (مثنوی معنوی)

11,000 تومان

شیوه‌های تقویت هوش نوزاد؛ ۱۲-۹ ماهه

نمره 5.00 از 5

برای آنان که فرزندانی باهوش‌تر می‌خواهند!

12,000 تومان

شیوه‌های تقویت هوش نوزاد؛ ۶-۳ ماهه

نمره 5.00 از 5
 • تقویت هوش، براساس توانایی نوزادان: شناخت شکل‌ها و رنگ‌ها
 • حاصل ۲۵ سال تحقیق دکتر بئاتریس میلتر روی هزاران نوزاد در دانشگاه سوربن فرانسه
7,000 تومان

۱۵۰ بازی و فعالیت عددی برای تقویت ذهن

نمره 3.00 از 5

مؤلف کتاب، متخصص رشد دوران کودکی و مؤلف پرفروش‌ترین کتاب‌ها در زمینه‌ی بازی‌های کودکان خردسال می‌باشد.

20,000 تومان

تقویت هوش و حواس کودک

این کتاب شما را با یک سری پرسش، پاسخ و بازی‌ در ماجرای شیرین هوشیاری نوزادتان همراهی خواهد کرد.
15,000 تومان

سواد خواندن چیست؟

و برای تقویت آن در فرزندتان چه کرده اید؟ ویژه آموزگاران و والدین

7,000 تومان

سواد خواندن، پنجم دبستان (مثنوی معنوی)

داستان های کوتاه همراه با پرسش براساس حیطه بندی آزمون بین المللی پرلز (مثنوی معنوی)

11,000 تومان

شیوه‌های تقویت هوش نوزاد؛ ۱۲-۹ ماهه

نمره 5.00 از 5

برای آنان که فرزندانی باهوش‌تر می‌خواهند!

12,000 تومان

شیوه‌های تقویت هوش نوزاد؛ ۶-۳ ماهه

نمره 5.00 از 5
 • تقویت هوش، براساس توانایی نوزادان: شناخت شکل‌ها و رنگ‌ها
 • حاصل ۲۵ سال تحقیق دکتر بئاتریس میلتر روی هزاران نوزاد در دانشگاه سوربن فرانسه
7,000 تومان

۱۵۰ بازی و فعالیت عددی برای تقویت ذهن

نمره 3.00 از 5

مؤلف کتاب، متخصص رشد دوران کودکی و مؤلف پرفروش‌ترین کتاب‌ها در زمینه‌ی بازی‌های کودکان خردسال می‌باشد.

20,000 تومان

تقویت هوش و حواس کودک

این کتاب شما را با یک سری پرسش، پاسخ و بازی‌ در ماجرای شیرین هوشیاری نوزادتان همراهی خواهد کرد.
15,000 تومان

سواد خواندن چیست؟

و برای تقویت آن در فرزندتان چه کرده اید؟ ویژه آموزگاران و والدین

7,000 تومان

سواد خواندن، پنجم دبستان (مثنوی معنوی)

داستان های کوتاه همراه با پرسش براساس حیطه بندی آزمون بین المللی پرلز (مثنوی معنوی)

11,000 تومان

شیوه‌های تقویت هوش نوزاد؛ ۱۲-۹ ماهه

نمره 5.00 از 5

برای آنان که فرزندانی باهوش‌تر می‌خواهند!

12,000 تومان

شیوه‌های تقویت هوش نوزاد؛ ۶-۳ ماهه

نمره 5.00 از 5
 • تقویت هوش، براساس توانایی نوزادان: شناخت شکل‌ها و رنگ‌ها
 • حاصل ۲۵ سال تحقیق دکتر بئاتریس میلتر روی هزاران نوزاد در دانشگاه سوربن فرانسه
7,000 تومان

درباره ما

هوشیاری با مشاوره تیم کارشناس مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار با هدف ارتقاء سطح دانش والدین اداره می شود.

خبرنامه

ارسال سریع محصولات

پیک و پست

پشتیبانی تلفنی

021-66476692